Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Статус  
Олимпия парк 1 спалня А1 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 2 73.83 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А4 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 3 73.91 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А10 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 5 73.86 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А13 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 6 73.00 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А16 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 7 73.00 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А19 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 8 73.00 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня А22 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса А 9 73.00 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б1 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 2 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б2 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Б 2 80.16 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б5 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 3 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б9 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 4 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б10 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Б 4 80.22 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б13 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 5 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б14 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Б 5 80.24 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б17 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 6 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б21 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 7 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б22 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Б 7 80.52 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б25 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 8 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б26 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Б 8 80.59 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Б29 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Б 9 80.14 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В1 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 2 74.07 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В2 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 2 70.11 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В5 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 2 64.05 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В6 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 3 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В7 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 3 70.12 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В10 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 3 63.75 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В11 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 4 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В15 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 4 63.87 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В16 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 5 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В17 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 5 70.15 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В20 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 5 63.90 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В21 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 6 71.12 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В25 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 6 63.90 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В26 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 7 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В27 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 7 70.18 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В30 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 7 63.92 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В31 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 8 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В32 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 8 70.24 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В35 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 8 63.94 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В36 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 9 71.08 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В37 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса В 9 70.25 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня В40 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад В 9 64.00 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д1 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Д 2 70.65 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д2 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Д 2 74.25 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д5 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Д 2 63.04 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д6 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Д 3 70.65 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д7 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Д 3 74.47 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д10 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Д 3 60.66 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д11 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса, склад Д 4 70.65 Свободен Преглед
Олимпия парк 1 спалня Д12 дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса Д 4 74.57 Свободен Преглед
1 2 3

Набери