Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Статус  
Олимпия Green 1 спалня Ап. 1 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 86.52 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 2 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 0.00 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 5 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 68.70 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.11 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 82.48 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.15 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 68.70 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.16 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 82.48 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.17 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 72.21 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.20 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 68.70 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.21 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 82.48 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.22 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 72.21 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.25 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 68.70 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.26 А дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 74.09 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап.29 А дн. и трап.; сп.; баня и wc; тераса 7 68.70 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 1 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 4 Б дн. и трап.; сп.; баня и wc; тераса 2 89.83 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 5 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 82.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 6 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 3 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 14 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 79.72 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 15 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 82.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 16 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 19 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 79.72 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 20 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 82.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 21 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 24 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 79.72 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 25 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 82.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 26 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 29 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 79.72 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 30 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 82.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 31 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 8 68.45 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 34 Б дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 8 81.53 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 1 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 2 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 89.55 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 5 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 68.25 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 6 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 3 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 7 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 3 79.50 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 11 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 12 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 4 79.50 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 16 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 17 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 79.50 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 20 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 5 68.25 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 21 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 22 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 79.50 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 25 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 6 68.25 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 26 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 82.32 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 27 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 79.50 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 30 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 7 68.25 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 31 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 8 81.30 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 34 В дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 8 68.25 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 1 Г дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 82.47 Свободен Преглед
Олимпия Green 1 спалня Ап. 2 Г дневна с трапезария, спалня, баня+wс, тераса 2 72.01 Свободен Преглед
1 2 3

Набери