Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Статус  
Олимпия Green Магазин магазин 1 зала за пр. стоки; wc и 70;60кв.м пешех. зона 1 774.97 Свободен Преглед
Олимпия Green Магазин магазин 2 зала за пр. стоки; wc и 42кв.м пешех. зона 1 513.37 Свободен Преглед
Олимпия Green Магазин магазин 3 зала за пр. стоки; wc и пешех.зона -64;46кв.м. 1 773.05 Свободен Преглед
Олимпия Green Магазин 4 залазапром.стоки;wcипешех.зона-28;11 ет.1 480.53 Свободен Преглед
Олимпия Green Магазин 5 заламагазинзапром.стоки;wc+23;63 1 261.36 Свободен Преглед
Олимпия Green Магазин магазин 5 заламагазинзапром.стоки;wc+29;95пеш.зона 1 435.60 Свободен Преглед
1 2

Набери