Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Статус  
Олимпия парк Паркомясто ПМ1 -1 37.44 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ2 -1 37.44 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ3 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ4 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ5 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ6 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ7 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ8 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ9 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ10 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ11 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ12 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ13 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ14 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ15 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ16 -1 32.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ17 -1 32.97 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ18 -1 31.79 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ19 -1 35.56 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ20 -1 36.97 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ21 -1 40.51 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ22 -1 49.45 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ23 -1 33.68 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ24 -1 35.32 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ25 -1 35.32 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ26 заинвалиди -1 51.81 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ27 -1 37.68 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ28 -1 37.68 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ29 -1 37.68 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ30 -1 37.21 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ31 -1 36.74 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ32 -1 36.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ33 -1 36.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ34 -1 36.50 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ35 -1 32.15 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ36 -1 43.10 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ37 -1 35.32 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ38 -1 41.92 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ39 -1 35.32 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ40 -1 36.27 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ41 -1 36.03 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ42 -1 37.21 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ43 за инвалиди -1 49.93 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ44 -1 46.39 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ52 -1 50.04 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ53 -1 32.26 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ54 -1 33.44 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ55 -1 32.97 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто ПМ56 -1 32.97 Свободен Преглед
Олимпия парк Паркомясто изба1 -1 4.79 Свободен Преглед
1 2 3 4

Набери