Комплекс Tип Имот Описание Секция Етаж Площ Статус  
Олимпия Green Паркомясто ПМ 1 -1 38.66 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 2 -1 41.19 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 3 ПМ за инвалиди -1 43.73 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 4 ПМ за инвалиди -1 43.97 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 5 -1 36.16 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 6 -1 25.95 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 7 -1 28.28 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 8 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 9 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 10 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 11 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 12 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 13 -1 31.70 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 14 -1 28.88 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 15 -1 33.89 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 16 -1 26.99 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 17 ПМ за инвалиди -1 46.52 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 18 ПМ за инвалиди -1 41.10 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 19 -1 41.10 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 20 -1 41.23 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 21 -1 43.63 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 22 -1 39.64 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 23 -1 33.91 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 24 -1 33.31 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 25 -1 30.95 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 26 -1 30.95 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 27 -1 30.95 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 28 -1 33.39 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 29 -1 33.33 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 30 -1 30.89 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 31 -1 30.89 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 32 -1 30.89 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 33 -1 33.35 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 34 -1 34.46 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 35 -1 32.84 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 36 -1 31.34 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 37 -1 31.34 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 38 -1 31.28 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 39 -1 31.28 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 40 -1 31.34 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 41 -1 31.28 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 42 -1 32.52 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 43 -1 34.49 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 44 -1 33.33 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 45 -1 31.06 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 46 -1 31.06 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 47 -1 30.91 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 48 -1 33.31 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 49 -1 33.31 Свободен Преглед
Олимпия Green Паркомясто ПМ 50 -1 30.97 Свободен Преглед
1 2 3

Набери